مرجع تخصصی آموزشی بدباز
جستجو نامعتبر تشخیص داده شده است. لطفاً برگردید و مجدداً تلاش کنید.

درباره بدباز

بدباز کار خود را در سال 1390 با ساخت وب های www.ma3oud.mw.Lt و www.badbuzz.mw.Lt شروع کرده و در سال 1391 در تاریخ 1391/01/23 برنامه نویسی در رابطه با مسنجر نیمباز شروع کرده و هم اکنون با بیش از پانزده برنامه نویس به کار خود ادامه میدهد